Kızılinler Termal Turizmin Merkezi Oluyor

Tepebaşı Belediyesi, 2009 yılının temmuz ayında Kültür ve Turizm Bakanlığı’ndan izin alarak başladığı 1/5000 ve 1/1000 ölçekli plan çalışmalarını tamamladı…

Eskişehir Kızılinler Termal Turizm Merkezi

Basına çalışmalarla ilgili bilgi verilirken konuşan Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, plan üzerinde iki buçuk yıldır çalıştıkları belirterek, termal turizmin önemine değindi. Turizmin 1950’li yıllardan itibaren dünya çapında çok önemli bir sektör haline geldiğini ve ‘bacasız sanayi’ olarak nitelendirildiğini hatırlatan Ataç, “Turizm içinde termal bölgelerin çok büyük önemi var. Turizmin on iki ay sürdürülebilirliği bu alanda ortaya çıkmaktadır” şeklinde konuştu.

Şehir Plancısı Gülin Sultan Yıldız-Eskişehir-Tepebaşı Belediyesi

Çalışmalarla ilgili bilgi veren Tepebaşı Belediyesi Başkan Danışmanı Erkan Uçkan ve Şehir Plancısı Gülin Sultan Yıldız, çalışmaların Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Eskişehir Valiliği ile birlikte sürdürüldüğünü belirtti. Açıklamada, Avrupa’da özellikle tedavi ve zinde kalma ihtiyacını karşılamak amacıyla nüfus artışına paralel olarak termal kür gereksiniminin arttığı vurgulandı. Gelişmiş ülkelerde sağlık giderlerinin fazla olması nedeniyle sağlık hizmetlerinin daha düşük maliyetli ülkelerden temin edilmesi eğiliminin arttığına dikkat çekildi. “Türkiye zengin jeotermal kaynaklara, tedavi edici özelliği yüksek termal sulara ve Avrupa ülkelerine yakın bir konuma sahiptir. Bu nedenle dünyada giderek büyüyen sağlık ve termal turizmdeki payının ve rekabet gücünün artırılması amaçlanmaktadır” görüşüne yer verildi.Termal Turizm Kentleri Projesi kapsamındaki Frigya Bölgesi içinde kalan ve Eskişehir’e 11 km uzaklıktaki Kızılinler’de, bu projeyle ana tema olarak ‘termal turizmin geliştirilmesi’ ile golf, doğa turizmi, su sporları vb. alternatif turizm türlerinin bütünleşmesi ve yakın çevredeki diğer kültürel ve doğal değerlerle de ilişkilendirilmesi ile termal destinasyon haline getirilmesi amaçlanıyor.Planlama alanında turizm tesis alanlarının toplamı 42 ha ile 1438 ha olan planlama alanının %2’sini oluşturmakta. Sağlık ve turizm tesis alanları 191 ha ile % 13’lük kısmını, kür parkları ise 283 ha ile %19’luk kısmını oluşturmakta. Eskişehir Kızılinler Termal Turizm Merkezi’nde özel yatırımcıya ayrılan toplam 2500 yatak kapasiteli termal turizm tesis alanı, toplam 4 bin yatak kapasiteli sağlık ve turizm tesis alanı bulunması öngörülmekte. Ayrıca ileri yaşam merkezi kapsamında toplam 6 bin yatak kapasiteli sağlık ve turizm tesis alanı ile kür parkı alanının olması öngörülmekte ve 1. Etap toplam yatak kapasitesi 12 bin 500 olarak tasarlanmakta.Kızılinler’e ulaşımda, Porsuk’un değerlendirilmesi ve bu bölgeye Esbot ile de yolculuk yapılması planlanıyor. Ayrıca, hızlı trenle Ankara ve İstanbul hatlarından kolaylıkla ulaşım yapılabileceği belirtiliyor. Bölgenin Frigya Vadisi ile iç içe olmasının Frigya’nın da turizm açısından değerlendirilmesine katkı sunması öngörülüyor. Projenin 380 milyon Euro’ya mal olacağı, çalışmalara da bir engel çıkmazsa bir veya bir buçuk yıl sonra başlanabileceği açıklandı.

(Kaynak)

Bir Cevap Yazın